آب رفتن بخش خصوصی دبی

دنیای اقتصاد نوشت: تازه‌ترین آمار از اقتصاد دبی نشان می‌دهد که در ماه گذشته میلادی اقتصاد بخش خصوصی غیرنفتی این شیخ نشین برای نخستین بار از سال 2010 تاکنون کوچک شده و تداوم قیمت‌های پایین نفت بر فعالیت‌های اقتصادی این بخش فشار وارد کرده است.

سیستم اطلاع رسانی

ورزش و زندگی