آخرین وضعیت پرونده دو پلیس خاطی سعودی/ اوحدی: دیه شهدای منا درحال پیگیری است

آخرین وضعیت پرونده دو پلیس خاطی سعودی/ اوحدی: دیه شهدای منا درحال پیگیری است
باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس سازمان حج و زیارت گفت: قبل از قطع رابطه سیاسی کنسولگری ما در جده اعلام کرد که دادگاه حکم دو پلیس خاطی را صادر کرده است.

آخرین وضعیت پرونده دو پلیس خاطی سعودی/ اوحدی: دیه شهدای منا درحال پیگیری است

باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس سازمان حج و زیارت گفت: قبل از قطع رابطه سیاسی کنسولگری ما در جده اعلام کرد که دادگاه حکم دو پلیس خاطی را صادر کرده است.
آخرین وضعیت پرونده دو پلیس خاطی سعودی/ اوحدی: دیه شهدای منا درحال پیگیری است

دانلود ها پلاس

خبرگذاری اصفحان