آغوش باز اردوغان برای پادشاه سعودی

آغوش باز اردوغان برای پادشاه سعودی
پادشاه سعودی، لحظاتی پیش برای حضور در کنفرانس سران کشورهای اسلامی، وارد آنکارا شد.

آغوش باز اردوغان برای پادشاه سعودی

پادشاه سعودی، لحظاتی پیش برای حضور در کنفرانس سران کشورهای اسلامی، وارد آنکارا شد.
آغوش باز اردوغان برای پادشاه سعودی

خرید بک لینک