آيا نجفی شنوای پند سيدحسن خمينی هست؟

آيا نجفی شنوای پند سيدحسن خمينی هست؟

گروه سیاسی جهان نیوز: گزارش چندصد صفحه اي محمدعلي نجفي شهردار تهران از آنچه در شهرداري دوران محمدباقر قاليباف گذشته بود، حتي در ميان رسانه هاي اصلاح طلب هم چندان جدي گرفته نشد و جز چند تيتر هيجاني كسي به آن نپرداخت.

به گزارش جهان نیوز، يكي از مهمترين دلايل جدي گرفته نشدن اين گزارش نداشتن رويكردي منصفانه نسبت به عملكرد شهردار پيشين تهران بود به گونه اي كه حتي يك خط- تاكيد مي شود حتي يك خط- از اين گزارش به نقاط مثبت عملكرد محمدباقر قاليباف نپرداخته بود. يكي از كاربران سايتي اصلاح طلب در پايين اين گزارش نوشته بود: «اگر اين گزارش راست است پس لابد تهران را در 12 سال گذشته آقايان اصلاح طلب ساخته اند و ماخبر نداشتيم».

رويكرد بزرگان اصلاح طلب به اين گزارش سياسي بيشتر بي تفاوتي و سرسري گرفتن آن بود. دهه فجر انقلاب اسلامي و حضور مديران شهرداري تهران در حرم مطهر امام راحل(ره) بهانه اي شد تا سيدحسن خميني كه معمولا به ندرت اظهارنظر صريح سياسي داشته مديران شهردار و محمدعلي نجفي را به رعايت «انصاف» دعوت كند. بسیاری ارجاع سيدحسن خميني به سياه نمايي و نمايش بازاري چندهفته پيش شهردار تهران عليه شهردار قبلي تهران می دانند.

سيدحسن خميني در حالي كه محمدعلي نجفي در كنار وي نشسته بود گفت: «منیت ها را در دل خودمان از بین ببریم. همیشه شیطان از دریچه من و منیت وارد زندگی ما می شود. هرکسی خدمت کرده و می کند، خدمت او را ببینیم. انصاف یکی از مواردی است که میراث اخلاقی بشریت است».

بدین ترتیب سيدحسن خميني اولين نفر از جمع بزرگان اصلاح طلب است كه به صراحت شهردار تهران را به دوري از منيت و اتخاذ رويكردي اخلاقي و ديدن خدمت ديگران و در نهايت داشتن انصاف دعوت مي كند. كسي چه مي داند شايد اگر محمدعلي نجفي از رويكرد سخنان سيدحسن خميني خبر داشت قيد حضور در حرم امام را مي زد.

سيدحسن خميني پيش از اين بارها در ديدارهاي مختلفي كه با محمدباقر قاليباف شهردار پيشين تهران داشت از رويكردهاي وي تمجيد و تلاش هاي قاليباف را در جهت رضايت مردم و خدا دانسته بود. سيدحسن خميني درحالي به نجفي يادآوري مي كرد كه مردم ولي نعمت مسئولانند كه پيش از اين درباره قاليباف گفته بود: «رمز موفقیت قالیباف و امثال وی این است که روزگاری از پایین به جامعه نگاه می‌کردند و در واقع این نکته را باید بیان کرد که آنها درد را نخوانده‌اند بلکه چشیده‌اند.»

 سيد حسن خميني اين سخنان را نه در روزگار حضور قاليباف در شهرداري تهران بلكه در روزهاي بعد از قاليباف و وقتي محمدعلي نجفي سكاندار شهرداري تهران شده بود بيان كرده است.

درباره ارزيابي محمدعلي نجفي و سيدحسن خميني از عملكرد شهردار پيشين تهران هم دورويكرد كاملا متناقض و متفاوت وجود دارد. در حالي كه نجفي عملكرد قاليباف را سراسر پرهزينه و خسارت بار مي بيند، سيدحسن خميني گفته است: «آقای قالیباف به شهادت خیلی از افراد طی 12 سال گذشته در شهر موفق بوده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است و هم‌اکنون نیز یک تجربه ویژه در این بخش کسب کرده است.»

شايد توصيه هاي سيدحسن خميني درباره منصف بودن راه را براي ديگر اصلاح طلبان براي رعايت انصاف در قضاوت خود درباره عملكرد قاليباف و نجفي بگشايد. زمزمه هاي انتقادات جدي تر اعضاي شوراي شهر از عملكرد محمدعلي نجفي صبح يكشنبه  در صحن علني شوراي شهر بلند شد آن هنگام كه محسن هاشمي براي نخستين بار طي چند ماه گذشته به انتقادي ولو نرم از نجفي پرداخته و به عنوان رئيس شوراي شهر تهران گفت: «باید معترف بود در ۶ ماه سپری‌شده از دوران مسئولیت شورای پنجم و شهردار منتخب آن، انتظار عمومی از تحول در مدیریت شهری برآورده نشده است و آن‌گونه که باید، مدیریت شهری در انجام وظایف خود فعال عمل نکرده است».

نجفي در گزارش منفي خود عليه قاليباف به دنبال جلب حمايت اصلاح طلبان و بخصوص بزرگان اصلاح طلب از خود براي تداوم وضعيت فعلي و مظلوم نمايي از طريق انتقادات اصولگرايان از نمايش خود بود. اصلاح طلبان جدي نگرفتند و اصولگرايان با نگاهي عاقل اندر… از كنارش گذشتند و حالا نجفي مانده و انتقادات اصلاح طلبان از عملكرد خود.

توصيه سيدحسن خميني به شهردار تهران براي كنارگذاشتن منيت ها و رفتار با انصاف مي تواند سرلوحه كار شهرداري تهران در ايام باقي مانده از حضور در شهرداري قرار بگيرد و مي تواند كمافي السابق ناديده گرفته شود. هرچه كه هست رويكرد سياسي در كنار ناكارامدي روزافزون نجفي حتي از سوي بزرگان اصلاح طلب چندان جدي گرفته نشده است. 

آيا نجفی شنوای پند سيدحسن خمينی هست؟

گروه سیاسی جهان نیوز: گزارش چندصد صفحه اي محمدعلي نجفي شهردار تهران از آنچه در شهرداري دوران محمدباقر قاليباف گذشته بود، حتي در ميان رسانه هاي اصلاح طلب هم چندان جدي گرفته نشد و جز چند تيتر هيجاني كسي به آن نپرداخت.

به گزارش جهان نیوز، يكي از مهمترين دلايل جدي گرفته نشدن اين گزارش نداشتن رويكردي منصفانه نسبت به عملكرد شهردار پيشين تهران بود به گونه اي كه حتي يك خط- تاكيد مي شود حتي يك خط- از اين گزارش به نقاط مثبت عملكرد محمدباقر قاليباف نپرداخته بود. يكي از كاربران سايتي اصلاح طلب در پايين اين گزارش نوشته بود: «اگر اين گزارش راست است پس لابد تهران را در 12 سال گذشته آقايان اصلاح طلب ساخته اند و ماخبر نداشتيم».

رويكرد بزرگان اصلاح طلب به اين گزارش سياسي بيشتر بي تفاوتي و سرسري گرفتن آن بود. دهه فجر انقلاب اسلامي و حضور مديران شهرداري تهران در حرم مطهر امام راحل(ره) بهانه اي شد تا سيدحسن خميني كه معمولا به ندرت اظهارنظر صريح سياسي داشته مديران شهردار و محمدعلي نجفي را به رعايت «انصاف» دعوت كند. بسیاری ارجاع سيدحسن خميني به سياه نمايي و نمايش بازاري چندهفته پيش شهردار تهران عليه شهردار قبلي تهران می دانند.

سيدحسن خميني در حالي كه محمدعلي نجفي در كنار وي نشسته بود گفت: «منیت ها را در دل خودمان از بین ببریم. همیشه شیطان از دریچه من و منیت وارد زندگی ما می شود. هرکسی خدمت کرده و می کند، خدمت او را ببینیم. انصاف یکی از مواردی است که میراث اخلاقی بشریت است».

بدین ترتیب سيدحسن خميني اولين نفر از جمع بزرگان اصلاح طلب است كه به صراحت شهردار تهران را به دوري از منيت و اتخاذ رويكردي اخلاقي و ديدن خدمت ديگران و در نهايت داشتن انصاف دعوت مي كند. كسي چه مي داند شايد اگر محمدعلي نجفي از رويكرد سخنان سيدحسن خميني خبر داشت قيد حضور در حرم امام را مي زد.

سيدحسن خميني پيش از اين بارها در ديدارهاي مختلفي كه با محمدباقر قاليباف شهردار پيشين تهران داشت از رويكردهاي وي تمجيد و تلاش هاي قاليباف را در جهت رضايت مردم و خدا دانسته بود. سيدحسن خميني درحالي به نجفي يادآوري مي كرد كه مردم ولي نعمت مسئولانند كه پيش از اين درباره قاليباف گفته بود: «رمز موفقیت قالیباف و امثال وی این است که روزگاری از پایین به جامعه نگاه می‌کردند و در واقع این نکته را باید بیان کرد که آنها درد را نخوانده‌اند بلکه چشیده‌اند.»

 سيد حسن خميني اين سخنان را نه در روزگار حضور قاليباف در شهرداري تهران بلكه در روزهاي بعد از قاليباف و وقتي محمدعلي نجفي سكاندار شهرداري تهران شده بود بيان كرده است.

درباره ارزيابي محمدعلي نجفي و سيدحسن خميني از عملكرد شهردار پيشين تهران هم دورويكرد كاملا متناقض و متفاوت وجود دارد. در حالي كه نجفي عملكرد قاليباف را سراسر پرهزينه و خسارت بار مي بيند، سيدحسن خميني گفته است: «آقای قالیباف به شهادت خیلی از افراد طی 12 سال گذشته در شهر موفق بوده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است و هم‌اکنون نیز یک تجربه ویژه در این بخش کسب کرده است.»

شايد توصيه هاي سيدحسن خميني درباره منصف بودن راه را براي ديگر اصلاح طلبان براي رعايت انصاف در قضاوت خود درباره عملكرد قاليباف و نجفي بگشايد. زمزمه هاي انتقادات جدي تر اعضاي شوراي شهر از عملكرد محمدعلي نجفي صبح يكشنبه  در صحن علني شوراي شهر بلند شد آن هنگام كه محسن هاشمي براي نخستين بار طي چند ماه گذشته به انتقادي ولو نرم از نجفي پرداخته و به عنوان رئيس شوراي شهر تهران گفت: «باید معترف بود در ۶ ماه سپری‌شده از دوران مسئولیت شورای پنجم و شهردار منتخب آن، انتظار عمومی از تحول در مدیریت شهری برآورده نشده است و آن‌گونه که باید، مدیریت شهری در انجام وظایف خود فعال عمل نکرده است».

نجفي در گزارش منفي خود عليه قاليباف به دنبال جلب حمايت اصلاح طلبان و بخصوص بزرگان اصلاح طلب از خود براي تداوم وضعيت فعلي و مظلوم نمايي از طريق انتقادات اصولگرايان از نمايش خود بود. اصلاح طلبان جدي نگرفتند و اصولگرايان با نگاهي عاقل اندر… از كنارش گذشتند و حالا نجفي مانده و انتقادات اصلاح طلبان از عملكرد خود.

توصيه سيدحسن خميني به شهردار تهران براي كنارگذاشتن منيت ها و رفتار با انصاف مي تواند سرلوحه كار شهرداري تهران در ايام باقي مانده از حضور در شهرداري قرار بگيرد و مي تواند كمافي السابق ناديده گرفته شود. هرچه كه هست رويكرد سياسي در كنار ناكارامدي روزافزون نجفي حتي از سوي بزرگان اصلاح طلب چندان جدي گرفته نشده است. 

آيا نجفی شنوای پند سيدحسن خمينی هست؟