«ابد و یک روز» در جشنواره گیخون اسپانیا روی پرده رفت

«ابد و یک روز» در جشنواره گیخون اسپانیا روی پرده رفت
ایسنا نوشت: فیلم سینمایی «ابدو یک روز» طی چند روز گذشته در جشنواره‌ گیخون اسپانیا به نمایش درآمد.

«ابد و یک روز» در جشنواره گیخون اسپانیا روی پرده رفت

ایسنا نوشت: فیلم سینمایی «ابدو یک روز» طی چند روز گذشته در جشنواره‌ گیخون اسپانیا به نمایش درآمد.
«ابد و یک روز» در جشنواره گیخون اسپانیا روی پرده رفت