احتمال توقف دوباره فروش طرح روزانه و هفتگی زوج و فرد

احتمال توقف دوباره فروش طرح روزانه و هفتگی زوج و فرد
مهر نوشت: معاون شهردار تهران ضمن اعلام اینکه تا اطلاع ثانوی طرح زوج وفرد تا ساعت ۱۹ شب اجرا خواهد شد گفت:در صورت تصویب کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران فروش آرم طرح ترافیک روزانه را متوقف می شود.

احتمال توقف دوباره فروش طرح روزانه و هفتگی زوج و فرد

مهر نوشت: معاون شهردار تهران ضمن اعلام اینکه تا اطلاع ثانوی طرح زوج وفرد تا ساعت ۱۹ شب اجرا خواهد شد گفت:در صورت تصویب کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران فروش آرم طرح ترافیک روزانه را متوقف می شود.
احتمال توقف دوباره فروش طرح روزانه و هفتگی زوج و فرد