ادامه جنگ خیابانی ارتش عراق با داعش/ ارتش، کنترل پالایشگاه نفت را در دست گرفت

ادامه جنگ خیابانی ارتش عراق با داعش/ ارتش، کنترل پالایشگاه نفت را در دست گرفت
اینسا نوشت: فرمانده عملیات آزادسازی مناطق جنوب نینوا از کنترل کامل نیروهای عراقی بر پالایشگاه نفت شهر القیاره خبر داد.

ادامه جنگ خیابانی ارتش عراق با داعش/ ارتش، کنترل پالایشگاه نفت را در دست گرفت

اینسا نوشت: فرمانده عملیات آزادسازی مناطق جنوب نینوا از کنترل کامل نیروهای عراقی بر پالایشگاه نفت شهر القیاره خبر داد.
ادامه جنگ خیابانی ارتش عراق با داعش/ ارتش، کنترل پالایشگاه نفت را در دست گرفت

تکنولوژی جدید