از هر ۱۱ نفر بزرگسال جهان یک نفر دیابت دارد/هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره ۴ برابر شدن دیابتی‌ها

از هر ۱۱ نفر بزرگسال جهان یک نفر دیابت دارد/هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره ۴ برابر شدن دیابتی‌ها
سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارشی در آستانه روز جهانی بهداشت (۷آوریل) با هشدار درباره رشد شدید دیابت در جهان اعلام کرده که اکنون از هر ۱۱ نفر بزرگسال یک نفر در جهان دیابت دارد.

از هر ۱۱ نفر بزرگسال جهان یک نفر دیابت دارد/هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره ۴ برابر شدن دیابتی‌ها

سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارشی در آستانه روز جهانی بهداشت (۷آوریل) با هشدار درباره رشد شدید دیابت در جهان اعلام کرده که اکنون از هر ۱۱ نفر بزرگسال یک نفر در جهان دیابت دارد.
از هر ۱۱ نفر بزرگسال جهان یک نفر دیابت دارد/هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره ۴ برابر شدن دیابتی‌ها

خرید بک لینک