اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ دولت قصد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را ندارد

اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ دولت قصد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را ندارد
خانه ملت نوشت: سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: صرفاً قصد داریم یارانه حدود ۵۶۸ هزار نفر مستغنی را حذف کنیم.

اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ دولت قصد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را ندارد

خانه ملت نوشت: سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها گفت: صرفاً قصد داریم یارانه حدود ۵۶۸ هزار نفر مستغنی را حذف کنیم.
اظهارات سخنگوی دولت در مخالفت با تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ دولت قصد حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را ندارد

خرید بک لینک