اعلام برنامه سینما‌ها در روزهای تعطیل

اعلام برنامه سینما‌ها در روزهای تعطیل
مهر نوشت: سخنگوی شورای صنفی نمایش برنامه تعطیلی سالن‌های سینما همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را اعلام کرد.

اعلام برنامه سینما‌ها در روزهای تعطیل

مهر نوشت: سخنگوی شورای صنفی نمایش برنامه تعطیلی سالن‌های سینما همزمان با ایام سوگواری رحلت پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را اعلام کرد.
اعلام برنامه سینما‌ها در روزهای تعطیل