اعلام زمان تمدید قرارداد شفر با استقلال

اعلام زمان تمدید قرارداد شفر با استقلال
تسنیم نوشت:قرار است در جلسه آینده هیئت مدیره استقلال بحث تمدید قرارداد شفر انجام شود.

اعلام زمان تمدید قرارداد شفر با استقلال

تسنیم نوشت:قرار است در جلسه آینده هیئت مدیره استقلال بحث تمدید قرارداد شفر انجام شود.
اعلام زمان تمدید قرارداد شفر با استقلال