افزایش تلفات واژگونی اتوبوس در محور اقلید یاسوج به ۲۸ نفر

افزایش تلفات واژگونی اتوبوس در محور اقلید یاسوج به ۲۸ نفر
۳ نفر دیگر به تعداد کشته شدگان حادثه اتوبوس زائرین کربلا،محور اقلید -یاسوج افزوده شد.

افزایش تلفات واژگونی اتوبوس در محور اقلید یاسوج به ۲۸ نفر

۳ نفر دیگر به تعداد کشته شدگان حادثه اتوبوس زائرین کربلا،محور اقلید -یاسوج افزوده شد.
افزایش تلفات واژگونی اتوبوس در محور اقلید یاسوج به ۲۸ نفر

دانلود shareit