امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است

امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است
ایلنا نوشت: خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید از بنگاه‌های کوچک حمایت شود، گفت: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است.

امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است

ایلنا نوشت: خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید از بنگاه‌های کوچک حمایت شود، گفت: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است.
امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه: دولت، محور اقتصاد مقاومتی است

خرید بک لینک