امسال زمان تحول در حوزه راه های روستایی کردستان است/ تشریح اهداف معاونت عمرانی در سال جاری

امسال زمان تحول در حوزه راه های روستایی کردستان است/ تشریح اهداف معاونت عمرانی در سال جاری
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از ایجاد تحول در بخش راه های روستایی استان در سال ۹۵ خبر داد.

امسال زمان تحول در حوزه راه های روستایی کردستان است/ تشریح اهداف معاونت عمرانی در سال جاری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از ایجاد تحول در بخش راه های روستایی استان در سال ۹۵ خبر داد.
امسال زمان تحول در حوزه راه های روستایی کردستان است/ تشریح اهداف معاونت عمرانی در سال جاری

خرید بک لینک