انفجار در ترکیه با ۱۸ کشته و زخمی

انفجار در ترکیه با ۱۸ کشته و زخمی
رسانه‌های ترکیه از انفجار در مقابل دفتر فرمانداری در شهر آدانای ترکیه و کشته و زخمی شدن ۱۸ تن خبر دادند.

انفجار در ترکیه با ۱۸ کشته و زخمی

رسانه‌های ترکیه از انفجار در مقابل دفتر فرمانداری در شهر آدانای ترکیه و کشته و زخمی شدن ۱۸ تن خبر دادند.
انفجار در ترکیه با ۱۸ کشته و زخمی