اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد | برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد

اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد | برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد
ایرنا نوشت: باراک اوباما روز چهارشنبه با ایراد سخنانی در کاخ سفید با لحنی آشتی جویانه از سخنان ترامپ پس از پیروزی در انتخابات استقبال کرد و گفت که برای کمک به ترامپ هر کاری بتواند انجام خواهد داد.

اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد | برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد

ایرنا نوشت: باراک اوباما روز چهارشنبه با ایراد سخنانی در کاخ سفید با لحنی آشتی جویانه از سخنان ترامپ پس از پیروزی در انتخابات استقبال کرد و گفت که برای کمک به ترامپ هر کاری بتواند انجام خواهد داد.
اوباما: حرفهای ترامپ به من قوت قلب داد | برای کمک به ترامپ هر کاری بتوانم خواهم کرد

دانلود برنامه ایمو