این سلاح پهپادها را مجبور به فرود می‌کند

این سلاح پهپادها را مجبور به فرود می‌کند
ایسنا نوشت: پهپادهای که در سال‌های اخبر بسیار محبوب شده‌اند، کاربردهای مفید و مضر زیادی دارد و حتی گروههای افراطی نیز از آن‌ها برای اهداف تروریستی استفاده می‌کنند.

این سلاح پهپادها را مجبور به فرود می‌کند

ایسنا نوشت: پهپادهای که در سال‌های اخبر بسیار محبوب شده‌اند، کاربردهای مفید و مضر زیادی دارد و حتی گروههای افراطی نیز از آن‌ها برای اهداف تروریستی استفاده می‌کنند.
این سلاح پهپادها را مجبور به فرود می‌کند