باران و باد شدید، مدارس و دانشگاه های خوزستان را در روز چهارشنبه تعطیل کرد

باران و باد شدید، مدارس و دانشگاه های خوزستان را در روز چهارشنبه تعطیل کرد
ایرنا نوشت: به دلیل شرایط نامساعد جوی فردا چهارشنبه مدارس و دانشگاه های ۱۸ شهرستان در خوزستان تعطیل است.

باران و باد شدید، مدارس و دانشگاه های خوزستان را در روز چهارشنبه تعطیل کرد

ایرنا نوشت: به دلیل شرایط نامساعد جوی فردا چهارشنبه مدارس و دانشگاه های ۱۸ شهرستان در خوزستان تعطیل است.
باران و باد شدید، مدارس و دانشگاه های خوزستان را در روز چهارشنبه تعطیل کرد

بک لینک رنک ۵

استخدام