بازداشت یک زن به دلیل کشته شدن پسر ۴ساله‌اش با متادون

بازداشت یک زن به دلیل کشته شدن پسر ۴ساله‌اش با متادون
اعتماد نوشت: زنی که پسر چهار ساله‌اش به علت خوردن متادون کشته شده بود، بازداشت شد.

بازداشت یک زن به دلیل کشته شدن پسر ۴ساله‌اش با متادون

اعتماد نوشت: زنی که پسر چهار ساله‌اش به علت خوردن متادون کشته شده بود، بازداشت شد.
بازداشت یک زن به دلیل کشته شدن پسر ۴ساله‌اش با متادون