برای دهمین سال متوالی، خدایگانی رئیس شورای استان گیلان شد

برای دهمین سال متوالی، خدایگانی رئیس شورای استان گیلان شد
حسینعلی خدایگانی رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان برای دهمین سال متوالی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای استان گیلان انتخاب شد.

برای دهمین سال متوالی، خدایگانی رئیس شورای استان گیلان شد

حسینعلی خدایگانی رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان برای دهمین سال متوالی با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای استان گیلان انتخاب شد.
برای دهمین سال متوالی، خدایگانی رئیس شورای استان گیلان شد