«بوف کور» با بازی احمد مهرانفر به پایان رسید / عکس

«بوف کور» با بازی احمد مهرانفر به پایان رسید / عکس
فیلمبرداری فیلم سینمایی «بوف کور» در جزیره قشم به پایان رسید.

«بوف کور» با بازی احمد مهرانفر به پایان رسید / عکس

فیلمبرداری فیلم سینمایی «بوف کور» در جزیره قشم به پایان رسید.
«بوف کور» با بازی احمد مهرانفر به پایان رسید / عکس