بیش از ۵۰ هزار موش در مجلس ملی پاکستان!

بیش از ۵۰ هزار موش در مجلس ملی پاکستان!
خبرگزاری صدا و سیما نوشت: «یوسف ظفر» رئیس کمیسیون ملی امنیت غذایی پاکستان و مدیر شورای پژوهش‌های کشاورزی این کشور اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار موش در ساختمان مجلس ملی و محل اقامت نمایندگان وجود دارد.

بیش از ۵۰ هزار موش در مجلس ملی پاکستان!

خبرگزاری صدا و سیما نوشت: «یوسف ظفر» رئیس کمیسیون ملی امنیت غذایی پاکستان و مدیر شورای پژوهش‌های کشاورزی این کشور اعلام کرد در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار موش در ساختمان مجلس ملی و محل اقامت نمایندگان وجود دارد.
بیش از ۵۰ هزار موش در مجلس ملی پاکستان!