تبریک توییتری رییس جمهور برای قهرمانی تیم ملی شمشیربازی

تبریک توییتری رییس جمهور برای قهرمانی تیم ملی شمشیربازی
رییس جمهور کسب مقام قهرمانی تیم ملی شمشیربازی در مسابقات جام جهانی را تبریک گفت.

تبریک توییتری رییس جمهور برای قهرمانی تیم ملی شمشیربازی

رییس جمهور کسب مقام قهرمانی تیم ملی شمشیربازی در مسابقات جام جهانی را تبریک گفت.
تبریک توییتری رییس جمهور برای قهرمانی تیم ملی شمشیربازی

واتساپ جی بی