تصاویر | تشییع و تدفین آیت الله شاهرخی در قم

تصاویر | تشییع و تدفین آیت الله شاهرخی در قم
پیکر آیت‌الله شاهرخی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری در قم تشییع و به خاک سپرده شد.

تصاویر | تشییع و تدفین آیت الله شاهرخی در قم

پیکر آیت‌الله شاهرخی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری در قم تشییع و به خاک سپرده شد.
تصاویر | تشییع و تدفین آیت الله شاهرخی در قم