تصاویر | تصادف دو قطار مسافربری در سمنان

تصاویر | تصادف دو قطار مسافربری در سمنان
دو رام قطار مسافربری سمنان-مشهد به شماره ۳۲۴ و تبریز-مشهد به شماره ۴۸۰در ساعت ۷:۴۸ صبح امروز جمعه در ایستگاه هفت خوان در ناحیه راه آهن شمال شرق کشور در استان سمنان دچار سانحه شدند.

تصاویر | تصادف دو قطار مسافربری در سمنان

دو رام قطار مسافربری سمنان-مشهد به شماره ۳۲۴ و تبریز-مشهد به شماره ۴۸۰در ساعت ۷:۴۸ صبح امروز جمعه در ایستگاه هفت خوان در ناحیه راه آهن شمال شرق کشور در استان سمنان دچار سانحه شدند.
تصاویر | تصادف دو قطار مسافربری در سمنان