تصاویر دردناک از محمد بنا | گریه و ناراحتی شدید پس از ناکامی نمایندگان ایران

تصاویر دردناک از محمد بنا | گریه و ناراحتی شدید پس از ناکامی نمایندگان ایران
در گزارش تصویری زیر محمدبنا مربی تیم کشتی فرنگی ایران را مشاهده می‌کنید که پس از ناکامی اعضای تیمش از شدت ناراحتی گریه می‌کند.

تصاویر دردناک از محمد بنا | گریه و ناراحتی شدید پس از ناکامی نمایندگان ایران

در گزارش تصویری زیر محمدبنا مربی تیم کشتی فرنگی ایران را مشاهده می‌کنید که پس از ناکامی اعضای تیمش از شدت ناراحتی گریه می‌کند.
تصاویر دردناک از محمد بنا | گریه و ناراحتی شدید پس از ناکامی نمایندگان ایران

پایگاه خبری مبارز