تصاویر | میشل اوباما کاخ‌سفید را برای آخرین‌بار تزیین کرد

تصاویر | میشل اوباما کاخ‌سفید را برای آخرین‌بار تزیین کرد
میشل اوباما همسر رییس‌جمهور آمریکا برای آخرین بار کاخ‌سفید را برای کریسمس تزیین کرد.

تصاویر | میشل اوباما کاخ‌سفید را برای آخرین‌بار تزیین کرد

میشل اوباما همسر رییس‌جمهور آمریکا برای آخرین بار کاخ‌سفید را برای کریسمس تزیین کرد.
تصاویر | میشل اوباما کاخ‌سفید را برای آخرین‌بار تزیین کرد