تصاویر کشتی بدون سرنشین ارتش آمریکا/طی کردن خودکار اقیانوس‌ در جستجوی زیردریایی‌ها

تصاویر کشتی بدون سرنشین ارتش آمریکا/طی کردن خودکار اقیانوس‌ در جستجوی زیردریایی‌ها
پرس‌تی‌وی نوشت: ارتش امریکا از نوعی کشتی خودران و روباتیک آزمایشی که برای شکار زیردریایی‌های دشمن، طراحی شده است، رونمایی کرد.

تصاویر کشتی بدون سرنشین ارتش آمریکا/طی کردن خودکار اقیانوس‌ در جستجوی زیردریایی‌ها

پرس‌تی‌وی نوشت: ارتش امریکا از نوعی کشتی خودران و روباتیک آزمایشی که برای شکار زیردریایی‌های دشمن، طراحی شده است، رونمایی کرد.
تصاویر کشتی بدون سرنشین ارتش آمریکا/طی کردن خودکار اقیانوس‌ در جستجوی زیردریایی‌ها

فروش بک لینک