تصاویر | کشف ۲.۵ تن مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

تصاویر | کشف ۲.۵ تن مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند بزرگ مواد مخدر در عملیاتی مسلحانه به همراه کشف ۲.۵ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۴۰۰ خرده‌ فروش مواد در سیستان و بلوچستان خبر داد.

تصاویر | کشف ۲.۵ تن مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام یک باند بزرگ مواد مخدر در عملیاتی مسلحانه به همراه کشف ۲.۵ تن مواد مخدر و دستگیری ۱۴۰۰ خرده‌ فروش مواد در سیستان و بلوچستان خبر داد.
تصاویر | کشف ۲.۵ تن مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان

دانلود رایگان اینستاگرام