تصویری از خوشحالی عجیب زلاتان پس از گل‌زنی

تصویری از خوشحالی عجیب زلاتان پس از گل‌زنی
زلاتان ابراهیموویچ پس از باز کردن دروازه سوانسی، شادی عجیبی انجام داد.

تصویری از خوشحالی عجیب زلاتان پس از گل‌زنی

زلاتان ابراهیموویچ پس از باز کردن دروازه سوانسی، شادی عجیبی انجام داد.
تصویری از خوشحالی عجیب زلاتان پس از گل‌زنی