تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی

تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی
کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تصویری از رهبر انقلاب را در مضجع مطهر رضوی در سال٩٠ منتشر کرده است.

تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی

کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تصویری از رهبر انقلاب را در مضجع مطهر رضوی در سال٩٠ منتشر کرده است.
تصویری متفاوت از رهبر انقلاب در مضجع مطهر رضوی