تعطیلی مدارس در گیلان،‌ مازندران،‌ خراسان رضوی و گلستان

تعطیلی مدارس در گیلان،‌ مازندران،‌ خراسان رضوی و گلستان
ایرنا نوشت: مدارس برخی از شهرهای گیلان فردا (شنبه) به دلیل مشکل تردد و یخبندان تعطیل اعلام شده و دانش آموزان تعدادی از واحدهای آموزشی در استان نیز با یک ساعت تاخیر به مدرسه خواهند رفت.

تعطیلی مدارس در گیلان،‌ مازندران،‌ خراسان رضوی و گلستان

ایرنا نوشت: مدارس برخی از شهرهای گیلان فردا (شنبه) به دلیل مشکل تردد و یخبندان تعطیل اعلام شده و دانش آموزان تعدادی از واحدهای آموزشی در استان نیز با یک ساعت تاخیر به مدرسه خواهند رفت.
تعطیلی مدارس در گیلان،‌ مازندران،‌ خراسان رضوی و گلستان