تلاش برای انتقال اجساد به کهگیلویه و بویراحمد تا پیش از ورود سامانه بارشی

تلاش برای انتقال اجساد به کهگیلویه و بویراحمد تا پیش از ورود سامانه بارشی
تسنیم نوشت: معاون دادگستری اصفهان گفت: بر اساس مذاکره با رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد پیکر قربانیان به محض انتقال به پایین کوه به پزشکی قانونی این استان تحویل داده می‌شود.

تلاش برای انتقال اجساد به کهگیلویه و بویراحمد تا پیش از ورود سامانه بارشی

تسنیم نوشت: معاون دادگستری اصفهان گفت: بر اساس مذاکره با رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد پیکر قربانیان به محض انتقال به پایین کوه به پزشکی قانونی این استان تحویل داده می‌شود.
تلاش برای انتقال اجساد به کهگیلویه و بویراحمد تا پیش از ورود سامانه بارشی