تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر

تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر
ایرنا نوشت: دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تلفنی تماس گرفت. این تماس در حال است که طی چند روز گذشته تنش میان دوحه و ابوظبی بالا گرفته است .

تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر

ایرنا نوشت: دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تلفنی تماس گرفت. این تماس در حال است که طی چند روز گذشته تنش میان دوحه و ابوظبی بالا گرفته است .
تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر