توئیت نخست وزیر هند برای ترامپ

توئیت نخست وزیر هند برای ترامپ
ایرنا نوشت: نخست وزیر هند روز چهارشنبه با تبریک پیروزی ‘دونالد ترامپ’ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا،آمادگی دهلی نو را برای گسترش روابط با امریکا در همه زمینه ها اعلام کرد.

توئیت نخست وزیر هند برای ترامپ

ایرنا نوشت: نخست وزیر هند روز چهارشنبه با تبریک پیروزی ‘دونالد ترامپ’ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا،آمادگی دهلی نو را برای گسترش روابط با امریکا در همه زمینه ها اعلام کرد.
توئیت نخست وزیر هند برای ترامپ

دانلود تلگرام