توضیح وزارت بهداشت درباره علت مرگ کودک کرمانشاهی

توضیح وزارت بهداشت درباره علت مرگ کودک کرمانشاهی
ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت بهداشت به شایعاتی درباره مرگ کودکی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه پاسخ داد.

توضیح وزارت بهداشت درباره علت مرگ کودک کرمانشاهی

ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت بهداشت به شایعاتی درباره مرگ کودکی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه پاسخ داد.
توضیح وزارت بهداشت درباره علت مرگ کودک کرمانشاهی