جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شد

جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شد
در پی هشدارهای هواشناسی استان کرمانشاه مبنی بر احتمال وقوع آبگرفتگی در استان، جلسه اضطراری کارگروه سیل وکمیته بحران و پدافند غیرعامل در آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد.

جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شد

در پی هشدارهای هواشناسی استان کرمانشاه مبنی بر احتمال وقوع آبگرفتگی در استان، جلسه اضطراری کارگروه سیل وکمیته بحران و پدافند غیرعامل در آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد.
جلسه اضطراری ستاد بحران کارگروه سیل در کرمانشاه برگزار شد