حجت‌الاسلام جعفر شجونی درگذشت

حجت‌الاسلام جعفر شجونی درگذشت
ایرنا نوشت؛مدیرروابط عمومی جامعه روحانیت مبارز گفت: حجت الاسلام جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درگذشت.

حجت‌الاسلام جعفر شجونی درگذشت

ایرنا نوشت؛مدیرروابط عمومی جامعه روحانیت مبارز گفت: حجت الاسلام جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران و از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درگذشت.
حجت‌الاسلام جعفر شجونی درگذشت