خاطره قابل تامل از ماجرای خانه نشینی احمدی‌نژاد

خاطره قابل تامل از ماجرای خانه نشینی احمدی‌نژاد

به گزارش جهان نیوز، جعفر فرجی که از اعضای ستاد احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری بود، خاطره‌ای را از دوران خانه‌نشینی ۱۱روزه او نقل کرده است:

چند روز بعد از جریان ⁧ خانه نشینی احمدی‌نژاد⁩، بنده برای سفر استانی دولت مجبور شدم به جلسه‌ای با آقای بقایی بروم تنها جلسه‌ای که با ایشان داشتم، تلخ‌ترین جلسه آن دوره عمرم شد.

‏آقای بقایی که ارتباط بنده را با جریان ستادهای مردمی در سراسر کشور و بچه های انقلابی میدانست پرسید بچه ها نظرشان نسبت به قضیه خانه نشینی چیست؟ بنده توضیح دادم که احمدی‌نژاد در پازل دشمنانش حرکت کرد و هر عاقلی این را می‌فهمد.

‏بقایی که عصبانی شده بود گفت: «۵-۶ سال است در این کشور مثل … شبانه‌روزی کار می‌کنیم و آقایان (منظور آقا بود) و اطلاعات سپاه و بیت می روند پزش را جلوی مردم میدهند ‏و از پشت سر ما را می‌کوبند اشکالی ندارد ما هم از فردا کار نمی‌کنیم! بله از فردا کار نمی‌کنیم که معلوم بشود در کشور فقط ما هستیم که میتوانیم کشور را بگردانیم. ببینیم در سخنرانی‌هایشان چه دارند به مردم بگویند؟! و آنوقت به دست و پایمان میافتاند!»

‏با دو تن از رفقا رفته بودیم موقع برگشتن بغض گلویمان را گرفته بود. ما فکر می‌کردیم حرفی زد و تمام شد.

اما حرف بقایی علی رغم باورمان اجرایی شد، ۲ سال رییس جمهور و معاونین و مسئول دفترش کشور را رها کردند آنهم در اوج تحریمها.

‏این را از جدول جلسات رییس جمهور که جایش معاون اول می‌رفت ‏و کاهش حجم تصمیم، اقدام و برنامه ها و سفرها و از هم گسیختگی کارها میشد فهمید.

‏آقای احمدی‌نژاد وضعیت امروز اقتصادی و اجتماعی سیاسی کشور محصول همان دو سال تعلل ارادی است که بقایی آن روز وعده اش را داد و بهتر است به جای نامه مطالبه‌گری پیش خدا و شهدا جواب داشته باشید.

خاطره قابل تامل از ماجرای خانه نشینی احمدی‌نژاد

به گزارش جهان نیوز، جعفر فرجی که از اعضای ستاد احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری بود، خاطره‌ای را از دوران خانه‌نشینی ۱۱روزه او نقل کرده است:

چند روز بعد از جریان ⁧ خانه نشینی احمدی‌نژاد⁩، بنده برای سفر استانی دولت مجبور شدم به جلسه‌ای با آقای بقایی بروم تنها جلسه‌ای که با ایشان داشتم، تلخ‌ترین جلسه آن دوره عمرم شد.

‏آقای بقایی که ارتباط بنده را با جریان ستادهای مردمی در سراسر کشور و بچه های انقلابی میدانست پرسید بچه ها نظرشان نسبت به قضیه خانه نشینی چیست؟ بنده توضیح دادم که احمدی‌نژاد در پازل دشمنانش حرکت کرد و هر عاقلی این را می‌فهمد.

‏بقایی که عصبانی شده بود گفت: «۵-۶ سال است در این کشور مثل … شبانه‌روزی کار می‌کنیم و آقایان (منظور آقا بود) و اطلاعات سپاه و بیت می روند پزش را جلوی مردم میدهند ‏و از پشت سر ما را می‌کوبند اشکالی ندارد ما هم از فردا کار نمی‌کنیم! بله از فردا کار نمی‌کنیم که معلوم بشود در کشور فقط ما هستیم که میتوانیم کشور را بگردانیم. ببینیم در سخنرانی‌هایشان چه دارند به مردم بگویند؟! و آنوقت به دست و پایمان میافتاند!»

‏با دو تن از رفقا رفته بودیم موقع برگشتن بغض گلویمان را گرفته بود. ما فکر می‌کردیم حرفی زد و تمام شد.

اما حرف بقایی علی رغم باورمان اجرایی شد، ۲ سال رییس جمهور و معاونین و مسئول دفترش کشور را رها کردند آنهم در اوج تحریمها.

‏این را از جدول جلسات رییس جمهور که جایش معاون اول می‌رفت ‏و کاهش حجم تصمیم، اقدام و برنامه ها و سفرها و از هم گسیختگی کارها میشد فهمید.

‏آقای احمدی‌نژاد وضعیت امروز اقتصادی و اجتماعی سیاسی کشور محصول همان دو سال تعلل ارادی است که بقایی آن روز وعده اش را داد و بهتر است به جای نامه مطالبه‌گری پیش خدا و شهدا جواب داشته باشید.

خاطره قابل تامل از ماجرای خانه نشینی احمدی‌نژاد