داستان جدایی نازی و کیوان در تالار سایه

داستان جدایی نازی و کیوان در تالار سایه
نمایش «تب سرد روی پیشانی داغ» که روایت جدایی یک زوج است از اول دی در تالار سایه روی صحنه می‌رود.

داستان جدایی نازی و کیوان در تالار سایه

نمایش «تب سرد روی پیشانی داغ» که روایت جدایی یک زوج است از اول دی در تالار سایه روی صحنه می‌رود.
داستان جدایی نازی و کیوان در تالار سایه