دبیر جشنواره فجر: وظیفه‌ام را در حفظ استقلال رای داوران انجام دادم

دبیر جشنواره فجر: وظیفه‌ام را در حفظ استقلال رای داوران انجام دادم
دبیر جشنواره فیلم فجر در توییتی تاکید کرد در حفظ استقلال رای داوران تلاش کرده است.

دبیر جشنواره فجر: وظیفه‌ام را در حفظ استقلال رای داوران انجام دادم

دبیر جشنواره فیلم فجر در توییتی تاکید کرد در حفظ استقلال رای داوران تلاش کرده است.
دبیر جشنواره فجر: وظیفه‌ام را در حفظ استقلال رای داوران انجام دادم