درباره رفتارهاي غيرعادي مهران احمدي در نشست خبري

درباره رفتارهاي غيرعادي مهران احمدي در نشست خبري

گروه فرهنگ و هنر جهان نیوز، فرزین ماندگار:از مهران احمدي در جريان نشست خبري فيلم مصادره كه به عنوان كارگردان در آن حضور داشت رفتارهايي سر زد كه در حالت عادي صرفاً از نوجواني كم تجربه و بي‌جنبه كه دچار جوزدگي محيط شده انتظار مي‌رفت. 
 

 ظاهراً در مهران احمدي هم كمالات همنشين اثرگذار بوده و سبب شده او هم از تئوري خنداندن به هر قيمتي حتي پايين كشيدن شلوار! پيروي مي‌كند.

حالا اين پيروي كردن اگر داخل فيلم اتفاق بيفتد باز به رسم وضعيت اين سال‌هاي سينماي ايران و اقتضاي طنز مي‌تواند قابل اغماض باشد اما متأسفانه كار به جايي رسيد كه مرز ميان نشست خبري و ارجاعات جنسي داخل فيلم براي آقاي كارگردان خيلي معني دار نبود.

در كانون توجه بودن چيزي نيست كه مهران احمدي پيش از اين آن را تجربه نكرده باشد، او پله‌هاي ترقي در سينماي ايران را يك شبه طي نكرده كه بخواهد يك شبه تمام اعتبار شخصيتي‌اش را با رفتارهاي خارج از چارچوب زير سؤال ببرد، هر چند فضاي نشست‌هاي خبري جشنواره فيلم فجر چندسالي است كه خيلي حال و هواي فرهنگي و هنري گذشته را ندارد.

مهران احمدي در اولين تجربه كارگرداني‌اش با رصد فضا و حال و هواي سينماي كشور فتح گيشه را نشانه رفته و موفقيت در اين زمينه را اولويت قرار داده است.

 

نگاه به گيشه داشتن چيز بدي نيست، در اين مجال قرار نيست به مختصات فني و محتوايي فيلم او ورود كنيم اما رفتارهاي دور از شأن مهران احمدي نشان داد كه او براي موفقيت حاضر است تن به خيلي چيزها بدهد. چند سال پيش بود كه رضا عطاران در جريان برگزاري مراسم اختتاميه فيلم فجر و درحالي كه برنامه به طور زنده از رسانه ملي پخش مي‌شد عنوان كرد كه براي خنداندن مخاطب حاضر است حتي شلوارش را هم… مواضعي كه با واكنش منفي برخي اهالي پيشكسوت سينما از جمله جمشيد مشايخي مواجه شد.

همين مسئله باعث شد چندي بعد رسانه ملي مانع حضور او در يك برنامه زنده شود، حال و هوا و روحيه مهران احمدي در نشست خبري فيلم مصادره نيز شباهت زيادي با روحيه آن شب رضا عطاران داشت.

گويا او مرزي ميان آنچه در فيلم ترسيم كرده با واقعيت و فضاي رسمي قائل نيست، البته اين معضل فرهنگي همواره دامنگير جشنواره فجر بوده است. در جشنواره‌هاي معتبر جهان سينماگران مطرح همواره با لباس‌هاي رسمي حاضر مي‌شوند و معمولاً از بروز رفتار و گفتارهاي غيرطبيعي نيز اجتناب مي‌كنند اما در ايران وضعيت به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد.

به گزارش جوان، مهران احمدي پيش از اين همواره به عنوان بازيگري خوش‌اخلاق و محجوب شناخته مي‌شد. بي‌پروايي كلامي او كه نوعي مستي و نداشتن تعادل رفتاري را به ذهن متبادر مي‌كرد، غافلگير‌كننده بود.

درباره رفتارهاي غيرعادي مهران احمدي در نشست خبري

گروه فرهنگ و هنر جهان نیوز، فرزین ماندگار:از مهران احمدي در جريان نشست خبري فيلم مصادره كه به عنوان كارگردان در آن حضور داشت رفتارهايي سر زد كه در حالت عادي صرفاً از نوجواني كم تجربه و بي‌جنبه كه دچار جوزدگي محيط شده انتظار مي‌رفت. 
 

 ظاهراً در مهران احمدي هم كمالات همنشين اثرگذار بوده و سبب شده او هم از تئوري خنداندن به هر قيمتي حتي پايين كشيدن شلوار! پيروي مي‌كند.

حالا اين پيروي كردن اگر داخل فيلم اتفاق بيفتد باز به رسم وضعيت اين سال‌هاي سينماي ايران و اقتضاي طنز مي‌تواند قابل اغماض باشد اما متأسفانه كار به جايي رسيد كه مرز ميان نشست خبري و ارجاعات جنسي داخل فيلم براي آقاي كارگردان خيلي معني دار نبود.

در كانون توجه بودن چيزي نيست كه مهران احمدي پيش از اين آن را تجربه نكرده باشد، او پله‌هاي ترقي در سينماي ايران را يك شبه طي نكرده كه بخواهد يك شبه تمام اعتبار شخصيتي‌اش را با رفتارهاي خارج از چارچوب زير سؤال ببرد، هر چند فضاي نشست‌هاي خبري جشنواره فيلم فجر چندسالي است كه خيلي حال و هواي فرهنگي و هنري گذشته را ندارد.

مهران احمدي در اولين تجربه كارگرداني‌اش با رصد فضا و حال و هواي سينماي كشور فتح گيشه را نشانه رفته و موفقيت در اين زمينه را اولويت قرار داده است.

 

نگاه به گيشه داشتن چيز بدي نيست، در اين مجال قرار نيست به مختصات فني و محتوايي فيلم او ورود كنيم اما رفتارهاي دور از شأن مهران احمدي نشان داد كه او براي موفقيت حاضر است تن به خيلي چيزها بدهد. چند سال پيش بود كه رضا عطاران در جريان برگزاري مراسم اختتاميه فيلم فجر و درحالي كه برنامه به طور زنده از رسانه ملي پخش مي‌شد عنوان كرد كه براي خنداندن مخاطب حاضر است حتي شلوارش را هم… مواضعي كه با واكنش منفي برخي اهالي پيشكسوت سينما از جمله جمشيد مشايخي مواجه شد.

همين مسئله باعث شد چندي بعد رسانه ملي مانع حضور او در يك برنامه زنده شود، حال و هوا و روحيه مهران احمدي در نشست خبري فيلم مصادره نيز شباهت زيادي با روحيه آن شب رضا عطاران داشت.

گويا او مرزي ميان آنچه در فيلم ترسيم كرده با واقعيت و فضاي رسمي قائل نيست، البته اين معضل فرهنگي همواره دامنگير جشنواره فجر بوده است. در جشنواره‌هاي معتبر جهان سينماگران مطرح همواره با لباس‌هاي رسمي حاضر مي‌شوند و معمولاً از بروز رفتار و گفتارهاي غيرطبيعي نيز اجتناب مي‌كنند اما در ايران وضعيت به گونه‌اي ديگر رقم مي‌خورد.

به گزارش جوان، مهران احمدي پيش از اين همواره به عنوان بازيگري خوش‌اخلاق و محجوب شناخته مي‌شد. بي‌پروايي كلامي او كه نوعي مستي و نداشتن تعادل رفتاري را به ذهن متبادر مي‌كرد، غافلگير‌كننده بود.

درباره رفتارهاي غيرعادي مهران احمدي در نشست خبري