درخواست مشت آهنین علیه دارویش اغتشاشگر

درخواست مشت آهنین علیه دارویش اغتشاشگر

به گزارش جهان نیوز، «حسین شمسیان» در کانال تلگرامی خود نوشت: وحشیگری دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران، باعث شهادت حداقل سه عضو نیروی انتظامی شده است.

 شروع ماجرا با دستگیری یک درویش بنام رستمعلی به اتهام سرقت و با شکایت شاکی خصوصی بوده است.پس از آن جمعی از اراذل و اوباش درویش درمقابل کلانتری تجمع کرده و نیم ساعت فرصت می دهند تا سارق آزاد شود!

بعد از این فرصت، وحشی گری ، آسیب به اموال عمومی، تعرض به مردم و… آغاز و  به شهادت یک سرباز وظیفه و دو گروهبان منجر می شود.

انسانی نیست که از دیدن صحنه برخورد اتوبوس با ماموران و مردم عادی متاثر نشود و اکنون خشم و انزجار عمومی از این توحش و درنده خویی برانگیخته شده و مردم در ده‌ها متن ارسالی و هزاران توئیت ، خواستار اشد قاطعیت در برخورد با این فرقه ضاله شده اند.

معنی ندارد فرقه خاصی حاشیه امن داشته باشد و دستگیری یک سارق از آنها، باعث بروز وحشیگری شود.علیرغم لزوم قدردانی از نیروهای میدانی ناجا، نمی توان از ضعف مفرط فرماندهی و اطلاعاتی در مهار چنین موجودات زبون و درنده خویی و گلایه نکرد.

 معلوم نیست علیرغم توحش چند هفته قبل این جماعت، چرا هیچ برخورد قاطع و عبرت آموزی با این ها نشد و امروز هم در مواجهه با آنها، نیروهای یگان امداد با حداقل توان عملیاتی و مهارتی بکار گرفته شدند!؟ مشت آهنین در برابر متجاوزین به حقوق عمومی و رأفت در برابر مردم عادی، انتظار همه ما از نیروی انتظامی است.

*زمان نشان دادن مشت آهنین همین حالاست

«مهدی محمدی» در کانال تلگرامی خود نوشت:مدت هاست مردم می پرسند چرا یک دلقک دائم الخمر به نام ری استارت باید بتواند مشتی اوباش را برای حمله به مال، جان و مکان های مقدس مردم تحریک کند، دستورالعمل قتل و انفجار بدهد و تا امروز هم همینطور راست راست برای خود بگردد؟

حالا جماعتی داعش صفت، هفته هاست یکی از خیابان های تهران را ناامن کرده و زندگی مردم را گروگان گرفته اند؛ و امروز هم خون سه مامور مظلوم نیروی انتظامی را هم ریخته اند، اما باز با آنها مماشات می شود. زمان نشان دادن “مشت آهنین” همین حالاست.

مردم قاطعیت می خواهند. تفکرات مشکوکی را که می گوید “کلا بایستید و تماشا کنید” باید هر چه زودتر دور ریخت تا خشونت طلبان بیش از این جری نشده اند.

درخواست مشت آهنین علیه دارویش اغتشاشگر

به گزارش جهان نیوز، «حسین شمسیان» در کانال تلگرامی خود نوشت: وحشیگری دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران، باعث شهادت حداقل سه عضو نیروی انتظامی شده است.

 شروع ماجرا با دستگیری یک درویش بنام رستمعلی به اتهام سرقت و با شکایت شاکی خصوصی بوده است.پس از آن جمعی از اراذل و اوباش درویش درمقابل کلانتری تجمع کرده و نیم ساعت فرصت می دهند تا سارق آزاد شود!

بعد از این فرصت، وحشی گری ، آسیب به اموال عمومی، تعرض به مردم و… آغاز و  به شهادت یک سرباز وظیفه و دو گروهبان منجر می شود.

انسانی نیست که از دیدن صحنه برخورد اتوبوس با ماموران و مردم عادی متاثر نشود و اکنون خشم و انزجار عمومی از این توحش و درنده خویی برانگیخته شده و مردم در ده‌ها متن ارسالی و هزاران توئیت ، خواستار اشد قاطعیت در برخورد با این فرقه ضاله شده اند.

معنی ندارد فرقه خاصی حاشیه امن داشته باشد و دستگیری یک سارق از آنها، باعث بروز وحشیگری شود.علیرغم لزوم قدردانی از نیروهای میدانی ناجا، نمی توان از ضعف مفرط فرماندهی و اطلاعاتی در مهار چنین موجودات زبون و درنده خویی و گلایه نکرد.

 معلوم نیست علیرغم توحش چند هفته قبل این جماعت، چرا هیچ برخورد قاطع و عبرت آموزی با این ها نشد و امروز هم در مواجهه با آنها، نیروهای یگان امداد با حداقل توان عملیاتی و مهارتی بکار گرفته شدند!؟ مشت آهنین در برابر متجاوزین به حقوق عمومی و رأفت در برابر مردم عادی، انتظار همه ما از نیروی انتظامی است.

*زمان نشان دادن مشت آهنین همین حالاست

«مهدی محمدی» در کانال تلگرامی خود نوشت:مدت هاست مردم می پرسند چرا یک دلقک دائم الخمر به نام ری استارت باید بتواند مشتی اوباش را برای حمله به مال، جان و مکان های مقدس مردم تحریک کند، دستورالعمل قتل و انفجار بدهد و تا امروز هم همینطور راست راست برای خود بگردد؟

حالا جماعتی داعش صفت، هفته هاست یکی از خیابان های تهران را ناامن کرده و زندگی مردم را گروگان گرفته اند؛ و امروز هم خون سه مامور مظلوم نیروی انتظامی را هم ریخته اند، اما باز با آنها مماشات می شود. زمان نشان دادن “مشت آهنین” همین حالاست.

مردم قاطعیت می خواهند. تفکرات مشکوکی را که می گوید “کلا بایستید و تماشا کنید” باید هر چه زودتر دور ریخت تا خشونت طلبان بیش از این جری نشده اند.

درخواست مشت آهنین علیه دارویش اغتشاشگر