دلار معکوس کشید!

دلار معکوس کشید!

به گزارش جهان نیوز،‌مدتی است که دلار افسار گسیخته و میل به افزایش قیمت دارد. نرخ این ارز از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. در چند روز گذشته نیز نرخ دلار صعودی بوده و حتی به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد اما خوشبختانه از بازار آزاد ارز خبر می‌رسد که این ارز در جاده گرانی معکوس کشیده و قصد بازگشت دارد.

امروز (پنجشنبه) نرخ دلار حدود ۶۱ تومان کاهش یافت و قیمت آن با رسیدن به حدود ۴۸۳۹ تومان به کمتر از ۴۹۰۰ تومان بازگشت. افزایش قابل توجه نرخ دلار و دیگر ارزها در چند ماه اخیر در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر سیاست‌های موفق دولت تدبیر و امید در کنترل و کاهش تورم دارد و باید نوسانات افزایشی نرخ ارز کنترل شده و کاهش یابد.

منبع: ایسنا

دلار معکوس کشید!

به گزارش جهان نیوز،‌مدتی است که دلار افسار گسیخته و میل به افزایش قیمت دارد. نرخ این ارز از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. در چند روز گذشته نیز نرخ دلار صعودی بوده و حتی به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد اما خوشبختانه از بازار آزاد ارز خبر می‌رسد که این ارز در جاده گرانی معکوس کشیده و قصد بازگشت دارد.

امروز (پنجشنبه) نرخ دلار حدود ۶۱ تومان کاهش یافت و قیمت آن با رسیدن به حدود ۴۸۳۹ تومان به کمتر از ۴۹۰۰ تومان بازگشت. افزایش قابل توجه نرخ دلار و دیگر ارزها در چند ماه اخیر در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر سیاست‌های موفق دولت تدبیر و امید در کنترل و کاهش تورم دارد و باید نوسانات افزایشی نرخ ارز کنترل شده و کاهش یابد.

منبع: ایسنا

دلار معکوس کشید!