دلیل برتری هاشمی بر خاتمی/ ماجرای بغض و کینه روحانی از آیت الله هاشمی