ربیعی: باید این آرزو را به گور ببرند که نمی‌گذارند این انقلاب ۴۰ ساله شود

ربیعی: باید این آرزو را به گور ببرند که نمی‌گذارند این انقلاب ۴۰ ساله شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نیاز جامعه امروز ما عمق بخشیدن به شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی است. صندوق رای، صندوق ثبات جمهوری اسلامی ایران است.

ربیعی: باید این آرزو را به گور ببرند که نمی‌گذارند این انقلاب ۴۰ ساله شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نیاز جامعه امروز ما عمق بخشیدن به شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی است. صندوق رای، صندوق ثبات جمهوری اسلامی ایران است.
ربیعی: باید این آرزو را به گور ببرند که نمی‌گذارند این انقلاب ۴۰ ساله شود