روایت تصویری از سنگ‌نوردی در تنگ خرسک

روایت تصویری از سنگ‌نوردی در تنگ خرسک
تنگ خرسک واقع در شمال غربی شهر بروجرد و انتهای جاده گلدشت، مکان مناسبی برای سنگنوردی است.

روایت تصویری از سنگ‌نوردی در تنگ خرسک

تنگ خرسک واقع در شمال غربی شهر بروجرد و انتهای جاده گلدشت، مکان مناسبی برای سنگنوردی است.
روایت تصویری از سنگ‌نوردی در تنگ خرسک

فروش بک لینک