روایت فرمانده نیروی دریایی ارتش از نجات ۳۸۰۰ کشتی ایرانی از چنگال دزدان دریایی

روایت فرمانده نیروی دریایی ارتش از نجات ۳۸۰۰ کشتی ایرانی از چنگال دزدان دریایی
تسنیم نوشت: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی کشورمان توانست که بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ کشتی را به سلامت از منطقه تهدید دزدان دریایی عبور دهد.

روایت فرمانده نیروی دریایی ارتش از نجات ۳۸۰۰ کشتی ایرانی از چنگال دزدان دریایی

تسنیم نوشت: فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی کشورمان توانست که بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ کشتی را به سلامت از منطقه تهدید دزدان دریایی عبور دهد.
روایت فرمانده نیروی دریایی ارتش از نجات ۳۸۰۰ کشتی ایرانی از چنگال دزدان دریایی