روحانی: اگر خون بی‌گناه ریخته شود، همه ما مسئول هستیم

روحانی: اگر خون بی‌گناه ریخته شود، همه ما مسئول هستیم
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم ترامپ درباره قدس اظهار داشت: ما راهی جز وحدت و اتحاد همه مسلمانان در سراسر گیتی نداریم. اگر ما مسلمانان باهم متحد بودیم رئیس‌جمهور امریکا جرات نمی‌کرد بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت رژیم غاصب صیهونیستی اعلام کند.

روحانی: اگر خون بی‌گناه ریخته شود، همه ما مسئول هستیم

رئیس جمهور با اشاره به تصمیم ترامپ درباره قدس اظهار داشت: ما راهی جز وحدت و اتحاد همه مسلمانان در سراسر گیتی نداریم. اگر ما مسلمانان باهم متحد بودیم رئیس‌جمهور امریکا جرات نمی‌کرد بیت‌المقدس را به عنوان پایتخت رژیم غاصب صیهونیستی اعلام کند.
روحانی: اگر خون بی‌گناه ریخته شود، همه ما مسئول هستیم