روحانی: جامعه پیشرفته و پرطمطراق، بدون اخلاق چه فایده‌ای دارد؟

روحانی: جامعه پیشرفته و پرطمطراق، بدون اخلاق چه فایده‌ای دارد؟
دکتر روحانی در جمع مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه جامعه‌ای آرام و زندگی سالم می‌خواهیم، این دغدغه که کسی صبح از منزل خارج شود و نداند تا غروب بر سر آبرویش چه پیش می‌آید، را نکوهش کرد.

روحانی: جامعه پیشرفته و پرطمطراق، بدون اخلاق چه فایده‌ای دارد؟

دکتر روحانی در جمع مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه جامعه‌ای آرام و زندگی سالم می‌خواهیم، این دغدغه که کسی صبح از منزل خارج شود و نداند تا غروب بر سر آبرویش چه پیش می‌آید، را نکوهش کرد.
روحانی: جامعه پیشرفته و پرطمطراق، بدون اخلاق چه فایده‌ای دارد؟

فروش بک لینک